22.02.08

Překlad Come Here Boy

|

AJ

|

Česky

*překlad: Slaninka*

| I'ts dark in here | Temnota mě obklopuje
| Visions are flashing into my head | vidiny se mi míhají hlavou
| As i reminisce | jak vzpomínám
| My reoccuring dreams and you said | na své sny a ty říkáš
|
|
| I'm falling, falling for you babe, | Šílím po tobě lásko
| And my feelings are gettin stronger, | moje city sílí
| So why dont you stay with me for a | Tak proč nezůstaneš
| For a little longer | ještě chvíli
|
|
| Come here boy, | Pojď ke mně, lásko
| Oh come here boy, | pojď ke mně
| Come here boy | Pojď ke mně, lásko
| Oh come here boy | pojď ke mně
|
|
| I know that my face | Vím, že jsem
| Is only too familiar to your sleep | známá tvým snům
| I can see it in your eyes | Vidím to v tvých očích
| I can tell by your body heat | beze slov tě rozpálím
|
|
| Why are you taking so long | Proč mě necháváš čekat
| You need to come and find me, honey | musíš přijít a najít mě, lásko
| To set your mind at rest | Tvá mysl se zklidní
| And let your dreams run free. | a sny budou svobodné
|
|
| You know, im no stranger in your dreams | Vždyť víš, že se ti o mě zdá
|
|
| I'm craving i'm howling im | Toužím a vzdychám
| im begging and pleading | prosím a žadoním
| Be mine tonight | Buď dnes v noci jen můj
|
|
| Oh and im waiting im dying, | čekám a zmírám,
| im wanting and needing | zmírám touhou
| To show you a night | ukázat ti noc
|
|
| Where I'll be touching and holding | plnou dotyků a mazlení
| caressing and giving you | laskání a setkání
| Your every fantasy | Co si jen představíš
| I'll get you dreaming and | Nechám tě snít,
| lusting burning and praying | až tě pohltí spalující chtíč
| For more of this ecstasy. | a budeš prosit o víc a víc

Překlad Candlelight

|

AJ

|

Česky

*překlad: Slaninka*

| I am alone, surrounded by | Jsem sama
| The colour blue | obkopená modrou
| Inside a poem, the only | V básni
| Words i ever knew | jedinými slovy, které znám
| Washing my hands, of the | Smývám z rukou
| Many years untold | nevyřčená léta
| For now i am banned, my | Jsem zakázána
| Future is to unfold | moje budoucnost je jasná
|
|
| Would you take my | Vezmeš si světlo
| Candlelight | mojí svíce?
| Would you take my | Zhasneš světlo
| Candlelight | mé svíce?
| Would you take | Chceš ukrást
| My candlelight | světlo
| Away from me | mého osudu?
|
|
| I am blind | Oslepla jsem
| My eyes are covered from | Někdo mi
| the outside | zakryl oči
|
|
| For i have lied, now all | Protože jsem lhala
| There is left for me | teď se mohu jedině
| To do is hide | schovat
| Take in a deep | Z hluboka se nadechnu
| Breath, i lift my head | pozvednu hlavu
| For i am a new man | Protože jsem nový člověk
| And i arise from my bed | Vztala jsem ze dna
|
|
| This is all there is, | Tady je
| i can see that now | opět vidím
| I have to be careful with it, | musím jej opatrovat
| now its been found | teď, když jsem ho našla
|
|
| So fragile, but powerful, | Křehké, ale plné energie
| this is the light | je tohle světlo
| Of my destiny stay with me, | Světlo mého osudu,
| through every night | zůstaň se mnou každou noc

21.02.08

Překlad Hide and Seek

|

AJ

|

Česky

*překlad: Slaninka*

| Where are we | Kde to jsme?
| What the hell is going on | Co se to děje?
| The dust has only just began to fall | Prach teprve začal padat
| Crop circles in the carpet, sinking, feeling | Protlačujeme kruhy do koberce, ten zvuk, ten pocit
| Spin me around again and rub my eyes | Otoč mě ještě dokola a protři mi oči
| This can't be happening | to nemůže být pravda
| When busy streets a mess with | Kdyby si rušné ulice s vším svým nepořádkem
| people would stop to hold their heads heavy | a lidmi najednou přestaly dělat starosti
|
|
| Hide and seek | Skrývat a hledat
| Trains and sewing machines? | vlaky a šicí stroje?
| All those years they were here first | Celou tu dobu tu byli jako první
|
|
| Oily marks appear on walls | Na stěnách se objevují skvrny od oleje
| Where pleasue moments hung before | tam, kde byly štastné chvilky
| The takeover, the sweeping insensitivity of this | Přemožení, porážka jejich lhostejnosti
| Still life | ještě není ztracená
|
|
| Hide and seek | Skrývat a hledat
| Trains and sewing machines | vlaky a šicí stroje?
| Oh, you won't catch me around here | Oh, tady mě nechytíš
| Blood and tears they were here first | Krev a slzy tu byly jako první
|
|
| Hmm what you say | Co říkáš?
| Oh that you only meant well, well of course you did | Aha, žes to myslel dobře a udělal nejlíp
| Hmm what you say | Co to povídáš?
| Hmm that it's all for the best, of course it is | Aha, že je to pro moje dobro, samozřejmě
| Hmm what you say | Cože?
| That it's just what we need, you decided this | Tohle jsme potřebovali, rozhodl ses
| Hmm what you say | Co říkáš?
| What did she say | Cos to říkal?
|
|
| Ransom notes keep falling at your mouth | Zajaté noty padaly na tvá ústa
| Mid-sweet talk, newspaper word cut outs | Hořkosladká slova vystřižená z novin
| Speak no feeling no i don't believe you | Slova ne, city ne, nevěřím ti
| You don't care a bit you don't care a bit | Je ti to jedno, nestaráš se
|
|
| You don't care a bit | Je ti to jedno
| You don't care a bit | nic necítíš

Překlad Goodnight and Go

|

AJ

|

Česky

*překlad: Slaninka*

| Say goodnight and go | Řekl jen "Dobrou noc" a odešel
|
|
| Skipping beats | Pulsující tep
| Blushing cheeks | zrůžovělé tváře
| I am struggling | Bojuji proti své hlavě
| Daydreaming | Představuji si
| Bed scenes in | postelové scény
| The corner cafe | v naší kavárně
| And then i'm left in bits | A pak jsem roztříštěná
| Recovering tectonic | a snažím se opravit,
| Tremblings | ale je tu další otřes
| You get me every time | Vždycky mě dostaneš
|
|
| Why do you have to be so cute | Proč musíš být tak roztomilý
| It's impossible to ignore you | Je nemožné si tě nevšímat
| Must you make me laugh so much | Vždycky mě rozesměješ
| It's bad enough we get along so well | Problémy jsou pryč, zase si rozumíme
| Say goodnight and go | Řekl jen "Dobrou noc" a odešel
|
|
| Follow you home | Pronásleduji tě domů
| You've got your headphones on | Na uších máš sluchátka
| And you're dancing | A tančíš
| Got lucky, beautiful shot | Vypadáš sladce, skvělý hit
| You taking everything off | Odhazuješ oblečení,
| Watch the curtains wide open | ale pak si všimneš odhrnutých záclon
| Then you fall in the same routine | a zase upadneš do rutiny
| Flicking through the TV | a jen přeblikáváš programy
| Relaxed and reclining | uvolněný a klidný
| And you think you're alone | A myslíš, že jsi sám
|
|
| Oh why do you have to be so cute | Proč musíš být tak roztomilý
| It's impossible to ignore you | Je nemožné si tě nevšímat
| Must you make me laugh so much | Vždycky mě rozesměješ
| It's bad enough we get along so well | Problémy jsou pryč, zase si rozumíme
| Say goodnight and go | Řekl jen "Dobrou noc" a odešel
|
|
| One of these days | Ale až ti
| You'll miss your train | ujede vlak,
| And come stay with me | vrátíš se ke mně
| Say goodnight and go | Řekl jen "Dobrou noc" a odešel
| We'll have drinks | Budeme pít,
| And talk about things | mluvit a rozebírat,
| Any excuse to stay awake with you | ačkoli pro to nemám důvod.
| You'll sleep here | Ty budeš spát tady
| I'll sleep there | a já tam
| But then the heating may be down again | Ale pak možná žár zase ochladne
| At my convenience | a já budu rozumná
| We'd be good | Ale bylo by nám dobře
| We'd be great together | bylo by to skvělé zase spolu
|
|
| Why do you have to be so cute | Proč musíš být tak roztomilý
| It's impossible to ignore you | Je nemožné si tě nevšímat
| Must you make me laugh so much | Vždycky mě rozesměješ
| It's bad enough we get along so well | Problémy jsou pryč, zase si rozumíme
|
|
| Say goodnight and go | Řekl jen "Dobrou noc" a odešel
| Why's it always always | Proč je to tak vždycky
| Goodnight and go | Jen "Dobrou noc" a rozchod
| Oh darling not again | Miláčku, nedělej mi to znova
| Goodnight and go | Odpověděl jen "Dobrou noc" a odešel

01.02.08

Biografie Imogen HeapImogen Jennifer Jane Heap (* 9. prosince 1977) je britská zpěvačka a skladatelka, známá zvláště díky spolupráci s Guyem Sigsworthem ve skupině Frou Frou (2002) a svému druhému sólovému počinu Speak For Yourself (2005). Pohybuje se v žánru ambietní hudby, indie, pop, rock, trip hop a elektro.

Imogen už od útlého věku hrála na různé hudební nástroje, například klavír, cello nebo klarinet a první písničky začala skládat už ve svých třinácti letech. Když jí bylo dvanáct, rodiče se rozvedli a ona odešla na internátní školu, kde se později nepohodla se svým učitelem hudby. Za trest se měla učit sama a tím se, naštěstí pro nás, seznámila s elektronickou hudbou.
Po té studovala uměleckou BRIT school, kde v 18-ti letech nahrála své první čtyři dema a za několik měsíců už měla podepsanou smlouvu s Almo Sounds.
V roce 1996 začala spolupracovat se skupinou Acacia, kde se seznámila s Guy Sigsworthem (spolupracoval např. s Bjork nebo Sealem) a působila jako hostující zpěvačka a spoluskladatelka.

1998 iMEGAPHONE

Almo Sounds jí vydalo její první sólo album iMegaphone (=přesmyčka jejího jména), které bylo okamžitě nadšeně přijato kritiky. Bylo složeno z její vlastní tvorby i písní napsaných ve spolupráci s Guy Sigsworthem. V čele se singly „Getting Scared“ „Shine“ a „Come Here Boy si Imogen postupně razila úspěch v USA i v rodné Británii.
Brzy ale byla propagace v Anglii zastavena s tím, že Imogen musí do určitého data udělat další album, protože Almo Sounds trpí nedostatkem hitů. Skvěle rozjetá kariéra se náhle zastavila a situace se ještě zhoršila, když bylo Almo Sounds pohlceno společností Universal a Imogen patřila k té části interpretů, kterou Universal nechtěl dál podporovat.

2002 FROU FROUGuy Sigsworth (ze skupiny Acacia) Imogen nabídl jestli by nechtěla napsat slova k několika jeho motivům, s podmínkou, že někde bude použito slovo„Láska“. První, s čím za ním přišla bylo „Lung of love, leaves me breathless“ (=„Plíce lásky, nechávají mě bez dechu“) a píseň "Flicks" byla na světě. Potom přišlo "Breathe In" a další, až se rozhodli vydat společně album s názvem Details.
Název Frou Frou , jak svoje seskupení pojmenovali, je z Rimboudovy básně "Ma Bohème" a jsou to francouzská citoslovce pro zvuk sukní tancujících žen. (Frou Frou je také jméno koně Vronského v Tolstojově Karenině.)
Album Details sice bylo přijato kritiky, ale úspěch u konzumentů se nekonal a Island Records jim odmítla vydat další album. Nabídli sice podporu Imogen pro její další sólové album, ale ta to komentovala větou: “Když si dáte tričko do čistírny a oni vám ho spálí,
tak nepůjdete a neřeknete „Díky moc, zítra přijdu zas." Takže jsem nabídku odmítla.“ S Guyem ale dál spolupracovala také na „Holding Out For The Hero“ pro film Shrek 2 nebo na remixu své staré písně "Airplane".


SPEAK for YOURSELFPo ročních přípravách a úpravách, o kterých informovala skrz svůj web a blog, vydala Imogen 18.6.2005 album Speak For Yourself v nákladu 10 000 kopií. Po špatných zkušenostech s nahrávacími společnostmi se rozhodla vydat ho na vlastní náklady (založila společnost iMegaphonic) a byt přestavěla na malé studio.

Na své následné mini-tour vystupovala jako skupina o jedné člence a pomocí svého laptopu obsluhovala všechny nástroje a do toho zpívala, hrála na klavír nebo na Array mbira (=americká obdoba africké mbiry – tuším, že to je to cosi klavírně špičatě crnkacího, co používá pro "Clear The Area" a "Headlock"). Dočkala se ohromného úspěchu a Sony BMG a RCA Vic
tor jí album znovu vydali i v USA, Kanadě a Mexiku, takže se nakonec vyprodalo 120 000 kopií (nepočítám elektronicky stáhnutelnou verzi)
Roku 2006 byla nominována na 2 ceny Grammy Nejlepší nováček (skokan roku?) a Nejlepší píseň z reklamy.

2009 ELLIPSEV létě 2007 oznámila, že se hodlá naplno věnovat nahrávání třetího alba, které mělo být dokončeno v prosinci 2008, den před jejími narozeninami. Začala také pro fanoušky vydávat takzvané video-blogy s aktuálními informacemi o výstavbě nového studia, koupi mikrofonu, testech autoškoly nebo také o práci na albu Ellipse.

Pro film Heroes mezitím napsala píseň „Not Now But Soon“(k poslechu TU) a ve spolupráci s IAMX zapěla "My Secret Friend" (k doslechu na jeho albu "Kingdom of Welcome Addiction")

Album ELLIPSE bylo nakonec přes lednové, únorové, březnové, dubnové a všechny ostatní sliby vydáno 24. srpna 2009 a čítá 13 pěvů, z toho jeden čistě instrumentální instrumentální (Fire). Za ten byla, stejně jako za celé album nominována na Grammy - zlatého kulatce si pak odnesla za Non-Classical Best Engineered Album v šatech s blikacím límcem a kabelkou zobrazující aktuální pozdravy jejích twitter fanoušků (viz foto níž)
Je svobodná (nechala se slyšet, že Ellipse bylo první album, které nahrávala bez jakékoli mužské opory..), bezdětná a momentálně přebývá v Londýně. Je nadšený fanoušek všech možných hudebních (mbira) i méně hudebních nástrojů (topení), miluje jogging, cestování a mořské plavání při deseti stupních... Nejen po celé Británii je proslulá svým extravagantním zjevem (viz z udílení cen Grammy 2006) a poněkud ztřeštěnými nápady (poznamenat svou hlavu černou a bílou barvou a modrými chlupy a prostě jít). Vybudovala si silnou komunitu fanoušků skrz sociální sítě a vymýšlí různé originální projekty, jako například "The Song That Never Was", kdy vokály pro píseň k animovanému filmu, ze kterého sešlo, poskytla fanouškům zdarma ke stažení a mixování.

Věnuje se také charitě – krom zmíněného charitativního běhu (v ženské kategorii doběhla 6.!) vydala CD na podporu Tibetu „Songs for Tibet: The Art of Peace“ a píseň "Shepherdess"

V rámci své ELLIPSE tour se 2. 3. 2010 zastavila i v Praze! (fotky a videa)

Inspirováno anglickou wikipedií. Při případném vypůjčení pro své účely sím uveďte zdroj, dík Slaninka