22.02.08

Překlad Candlelight

|

AJ

|

Česky

*překlad: Slaninka*

| I am alone, surrounded by | Jsem sama
| The colour blue | obkopená modrou
| Inside a poem, the only | V básni
| Words i ever knew | jedinými slovy, které znám
| Washing my hands, of the | Smývám z rukou
| Many years untold | nevyřčená léta
| For now i am banned, my | Jsem zakázána
| Future is to unfold | moje budoucnost je jasná
|
|
| Would you take my | Vezmeš si světlo
| Candlelight | mojí svíce?
| Would you take my | Zhasneš světlo
| Candlelight | mé svíce?
| Would you take | Chceš ukrást
| My candlelight | světlo
| Away from me | mého osudu?
|
|
| I am blind | Oslepla jsem
| My eyes are covered from | Někdo mi
| the outside | zakryl oči
|
|
| For i have lied, now all | Protože jsem lhala
| There is left for me | teď se mohu jedině
| To do is hide | schovat
| Take in a deep | Z hluboka se nadechnu
| Breath, i lift my head | pozvednu hlavu
| For i am a new man | Protože jsem nový člověk
| And i arise from my bed | Vztala jsem ze dna
|
|
| This is all there is, | Tady je
| i can see that now | opět vidím
| I have to be careful with it, | musím jej opatrovat
| now its been found | teď, když jsem ho našla
|
|
| So fragile, but powerful, | Křehké, ale plné energie
| this is the light | je tohle světlo
| Of my destiny stay with me, | Světlo mého osudu,
| through every night | zůstaň se mnou každou noc

Žádné komentáře:

Okomentovat