18.05.08

překlad Daylight Robbery

AJČESKYDon't mind me just cruising byNechoď jen tak kolem,
By the girl with the balloonkolem té holčičky s balónkem
Good it looks like we're the only ones aroundDobrý, vypadá to, že jsme sami
Caught on CCTVZaznamenáni kamerou
Heading towards the city lightsse blížíme k pouličním lampám
Winking diamonds at me arms stretched out nowdiamanty na mě mrkají, roztahuji ruce


Ha-oohHa-ooh
It gets me everytimeVždycky mě to dostihne
Ha-oohHa-ooh
It gets me everytimeVždycky mě dostane

Happiness and silhouettesŠtastné silueta
Revolving in the deep waterse točí v hluboké vodě
Indigomodrá
It's high tideNastává vrchol přílivu
Night skyNoční nebe
Pleasure momentSlastná chvíle
Thinking bigVelké myšlenky
Thinking positivePozitivní myšlenky
And itching to get on with ittouha po naplnění
It's all stops outVše se zastavuje


ExcessNadbytek
Is the new moderationje nová střídmost
(Get dressed up)(Nastroj se)
Raise glassessrovnej brýle
On repeat and againA zas a znovu
Again, again, again, againa znovu
Again, again, again, againa znovu


Ha-oohHa-ooh
It gets me everytimeVždycky mě to dostane
Ha-oohHa-ooh
It gets me everytimeVždycky to přijde


Oh, wade in the sonic joyProplouvám tóny rozkoše
Pleasure the wave and syncrhonizeužívám si vlnu a souzním
Sway in the sonic joyhoupu se vlnou tonů blaha


Ha-oohHa-ooh
It gets me everytimeVždycky mě to dostihne
Ha-oohHa-ooh
It gets me everytimeVždycky to zvítězí

Překlad Clear The Area

*překlad Slaninka*
| AJ | ČESKY
| Knock, knock | Ťuk, ťuk
| Are you alone? | Jsi sám?
| No one's out here and I was not followed | Nikdo tu není, nikdo se mnou nepřišel
| Love, love | Lásko
| You're already home | Jsi doma
| Party's over and you | Mejdan skončil
| Don't look so good | a ty nevypadáš zrovna nejlíp
|
|
| You find your way back down | Zjišťuješ, že tvá cesta je přerušená
| And I'll keep the area clear | A já vyklidím prostor
| (Please clear the area) | (Prosím, odejdi)
| When you find your way back down | Až se tvoje cesta
| In one piece | zase změní
| Then I'll just be waiting here | Budu tu na tebe čekat
| Right here | přímo tady
| (Right here, right here) | přímo tady
|
|
| Low light | Slánoucí světlo
| Mercury morning | Rtuťové ráno
| No need to stay as it's always nothing | Není důvod zůstávat
| But your eyes tell a whole other story | Ale tvoje oči vypráví úplně jiný příběh
| And I feel the weight of the world | a já cítím tíhu světa
| Won't talk | Nepromluvím
| You won't try | Nezkusím
| Just move | Jen půjdu
| It's too still in your sadness | Je to ve tvém žalu
| Cry | Pláč
| Give up | Ústup
| It's OK | Je to dobré
| You've just got to trust me | Jen musíš duvěřovat
|
|
| You find your way back down | Zjišťuješ, že tvá cesta ustupuje
| And I'll keep the area clear | A já vyklidím prostor
| (Please clear the area) | (Prosím, odejdi)
| When you find your way back down | Až se tvoje cesta
| In one piece | zase změní
| Then I'll just be waiting here | Budu tu na tebe čekat
| Right here | přímo tady
| (Right here, right here) | přímo tady
|
|
| Slowly | Pomalu
| Darling | lásko
| Nobody means anymore to me than you | Nikdo pro mě není víc než ty
| If you're in | Když jsi ve mně,
| Baby then I'm in | hořím
| Into this | vším naplněna
| With you, always | Vždy budu s tebou
| Careful | Opatrně
| Close to the edge | blízko okraje
| (You're scaring me) | Děsíš mě
| Fall in to my arms | Zachytím tě,
| Away with it all | všechno odpustím
| Fall into love | polapena láskou
| Love | láskou

15.05.08

Immmmgeon Haep NOVOSTI
Heroes VIDEO+píseň Not Now But Soon – Immiin nový pěv

Not Now But Soon na MySpace – btw: je čistě mým přičiněním, že mi jde spustit jenom zřejmě poněkud latinsko-amícký MySpace nebo je to všeobecná choroba???

prasácký remix Hide and Seek od DJ Tiesta (těsto poněkud špatně vykynuté...ano, stejně jako Tiestovi fanoušci, nemám slov...je v tom ale nepatrný rozdíl)

Let Go Live at 11 103.1 pekné, nepamatuju se, že bych to sem dávala

Cumulus instrumental (prý že o mracích) – kde se vzalo je předmětem pátrání (nevíte někdo???)

Immi o Michaelu Jacksonovi IH jako jedna ze seznamu umělců, co měli tu čest pět ódy a své duševní zážitky s Majklem Džeksnem (jo, ten bezbarvý beznosý stálekrál) Neposlouchala jsem, nemám odvahu......ZBLÁZNILI SE VŠICHNI KOLEM NEBO JÁ???????!!!!!!!!

Překlad Headlock

Další pokus o překlad, teď Hlavního Zámku (...)
HEADLOCK (AJ)
1.Distant flickering
Greener scenery
This weather's bringing it all back again
Great adventures
Faces in condensation
I'm going outside and take it all in
CH:You say too late to start
Got your heart in a headlock
I don't believe any of it
You say too late to start
With your heart in a headlock
You know you're better than this
2.Wear a different pair
Do something out of step
Throw a stranger an unexpected smile
With big intention
Still posted at your station
Always on about the day it should have flied
-CH-
CH2: Afraid to start(How can you lose?)
Got your heart in a headlock(How can you lose?)
I don't believe any of it(How can you lose?)
You say too late to start(How can you lose?)
With your heart in a headlock(How can you lose?)
3.You know you're better than this
You've been walking
You've been hiding
And you look half-dead half the time
Monitoring you, like machines do
You've still got it
I'm just keeping an eye
-CH-
-CH2-

ČESKY - BEZPEČÍ
1.
Vzdálené záblesky
Zelené krajiny
Tohle počasí zas všechno vrací zpátky
Úžasná dobrodružství
Obraz se mění ve vodu
Jdu ven to všechno nasát

CH
Říkáš, že je příliš pozdě
Mít svoje srdce dostatečně chráněné
Nic z toho ti nevěřím
Říkáš, že je příliš pozdě
Začít se zabezpečeným srdcem
Víš, že jsi lepší něž ta nejlepší ochrana

2
Mám na sobě jiný pár
Kráčím mimo vyšlapané
Zvláštně a nečekaně se usmát
S velkým úmyslem
Stále poslána k tobě
Vždy tak za den by to mělo přiletět

-CH-

CH2
Bojím se zamčít
(Jak můžeš zmeškat?)
tvoje srdce do bezpečí
(Jak můžeš ztratit?)
Ničemu z toho nevěřím
(Jak můžeš prohrát?)
Říkáš, že je příliš pozdě začít
(Jak můžeš propást?)
se srdcem dostatečně chráněným
(Jak můžeš ztratit?)
víš, že jsi lepší než veškerá ochrana

3
Chodil jsi
Hledal jsi
Polovinu času k smrti unavený
Sleduji tě jako stroj
Pořád to máš
Jen se koukám

-CH-
-CH2-

...vesele smažíme na NA JůTUBU

Překlad Glittering Clouds


Něco jako pokus o překlad písně Glittering Clouds ze speciální edice alba "SpeakfY" nebo alba různých autorů "Plague Songs"
GLITTERING CLOUDS - The Plague of Locusts - book Exodus
I'm not always like thisIt's something, i become
A terrible weakness
In my nature, in my blood
Save me, oh save me, save me from myself
Before i hurt somebody else again
Domino motion jump starts when we touch
The blackout approaching
Here it comes now, wish me luck
It's all over, it's all over, it's all over in a flash
I can't remember,
What have I done now?
Go go faster wider
More more get it down ya
Dance dance take me over
Glittering Cloudx2
oh, my head hurts
Oh dear oh dear.
It's all over the papers
On the TV, wagging tongues
The artist's impression looks just like me only... better
Don't blame me, don't maim me,
I can't help what I am
Oh, Lord knows i've tried to
Go go faster wider
More more get it down ya
Dance dance take me over Glittering Cloud x2

--POSLECH--

ZÁŘÍCÍ MRAČNA - (Egyptská) Rána kobylek - kniha Exodus

Nejsem vždycky taková
Jen to na me občas přichází
Děsivá slabost
Ve mě, v mé krvi
Zachraň mě, zachraň mě, zachraň mě přede mnou
Než zase zraním někoho dalšího

Domino-efekt skok (?!) začne, když se dotkneme
Temnota se blíží
Už to přichází, přej mi štěstí
Je po všem, je po všem, je po všem ve vteřině
Nemůžu si vzpomenout
Co jsem teď udělala?

Běž, běž, rychleji, do široka
Víc, víc, znič to (resp. „znič to“ ve smyslu „rozesmutni to“)
Tanči, tanči, vezmi mě nad
zářící mračna 2x

Oh, bolí mě hlava
Proboha...

To všechno kvůli papírům (pozn. nebo nad papíry)
V televizi
Mávající jazyky

Umělcův dojem vypadá přesně jako já
Jen....lépe
Nevyčítej mi, neubližuj mě, nemůžu pomoct tomu čím jsem (pozn. „jsem čím jsem“)
Pán ví, že jsem to zkoušela

Běž, běž, rychleji, do široka
Víc, víc, znič to
Tanči, tanči, vezmi mě nad
zářící mračna 2x

14.05.08

Imogen Heap překlad Speeding Cars

Takže což?
ANGLICKY: Speeding Cars
1
Here’s the day you hoped would never come
Don’t feed me violins
Just run with me through rows of speeding cars
The paper cuts, the cheating lovers
The coffee’s never strong enough
I know you think it's more than just bad luck

CH1
There, there, baby
It's just a textbook stuff
It's in the ABC of growing up...
Now, now, darling
Oh don't lose your head
'Cause none of us were angels
And you know I love you, yeah

2
Sleeping pills, no sleeping dogs lie
Never far enough away
Glistening in the cold sweat of guilt
I've watched you slowly winding down for years
You can't keep on like this
Now's a bad a time as any

CH2
There, there, baby
It's just a textbook stuff
It's in the ABC of growing up...
Now, now, darling
Oh don't kill yourself
'Cause none of us were angels
And you know I love you, yeah
3
It's ok by me
It's ok by me
It's ok by me
It was a long time ago
It's ok by me
It's ok by me
It's ok by me
It was a long time ago

-CH1-
-CH2-


ČESKY: Svištící auta
1
Je tu ten den, o kterém jsi doufal, že nepřijde
Nenaplní mě zvuk houslí
Jen se mnou běž skrz kolony svištících aut
Proužky papíru, nevěrní milenci
Kafe nikdy není dost silné
Vím, že si myslíš, že je to víc než smůla


CH1
Tam, tam, kotě
Je to jenom látka z učebnice
Je to v základech růstu
Teď, teď, lásko
Neztrácej hlavu
Protože nikdo z nás nebyl andílek
A ty víš, že tě miluju

2
Prášky na spaní, žádný spící pes nelže
Nikdy dost daleko
leskne se studeným potem z viny
Dívala jsem se, jak se léta pomalu ničíš

Takhle to dál nejde
Cítíš se hůř než kdykoli předtím

CH2
Tam, tam, kotě
Je to jenom látka z učebnice
Je to v základech růstu
Teď, teď, lásko
neníč se
Protože nikdo z nás nebyl andílek
A ty víš, že tě miluju

3
Já jsem v pohodě,
U mě dobrý,
Jsem v pohodě,
to už je dávno
Já jsem v pohodě,
U mě dobrý,
Jsem v pohodě,
to už je dávno minulost

-CH1-
-CH2-


*překlad: Slaninka*

Speeding Cars Svištící auta
1
Here’s the day Je tu ten den,
you hoped would never come o kterém jsi doufal, že nepřijde
Don’t feed me violins Zvuk houslí mě nenaplní
Just run with me through rows of Jen se mnou běž skrz kolony

speeding cars svištících aut
The paper cuts, the cheating lovers Proužky papíru, nevěrní milenci
The coffee’s never strong enough Kafe nikdy není dost silné
I know you think it's more than Vím, že si myslíš, že je to víc
just bad luck víc než smůla
CH1
There, there, baby Tam, tam, kotě
It's just a textbook stuff Je to jenom látka z učebnice
It's in the ABC of growing up... Je to v základech růstu
Now, now, darling Teď, teď, lásko
Oh don't lose your head Neztrácej hlavu
'Cause none of us were angels Protože nikdo z nás nebyl andílek
And you know I love you, yeah A ty víš, že tě miluju

2
Sleeping pills, no sleeping dogs lie Prášky na spaní, spící pes nelže
Never far enough away Nikdy dost daleko
Glistening in the cold sweat of guilt leskne se studeným potem viny
I've watched you slowly Dívala jsem se,
winding down for years jak se léta pomalu ničíš
You can't keep on like this Takhle to dál nejde
Now's a bad a time as any Teď je hůř než kdykoli předtím

CH2
There, there, baby Tam, tam, kotě
It's just a textbook stuff Je to jenom látka z učebnice
It's in the ABC of growing up... Je to v základech růstu
Now, now, darling Teď, teď, lásko
Oh don't kill yourself neníč se
'Cause none of us were angels Protože nikdo z nás nebyl andílek
And you know I love you, yeah A ty víš, že tě miluju

3
It's ok by me Já jsem v pohodě,
It was a long time ago to už je dávno
It's ok by me Já jsem v pohodě,
It was a long time ago to už je dávno minulost

-CH1-
-CH2-